Supervizare lucrari

Activitatea de supervizare a lucrarilor este o parte componenta a activitatii de consultanta in domeniul constructiilor. Urmarirea executiei lucrurilor se desfasoara in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Marea majoritate a proiectelor de supervizare implementate de Proiect Consulting SRL se desfasoara in conformitate cu conditiile contractuale FIDIC (Federatia Internationala A Inginerilor Consultanti) sau confrm prevederilor HG nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice.

Inginerii rezidenti si Inspectorii / dirigintii de santier isi desfasoara activitatea in urmatoarele perioade: pregatirea executiei lucrarilor; executarea lucrarilor; receptia lucrarilor; dupa receptive la finalizarea lucrarilor, pana la receptia finala.
supervizare