banner pagini secundare

Managementul deseurilor

Asistenta tehnica privind supervizarea lucrarilor de constructii in cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor solide in Judetul Valcea” (contractant unic) august 2014 – iunie 2019

Obiectivele contractului:
Asistenta tehnica pentru supervizarea construirii tuturor facilitatilor prevazute prin proiect astfel incat lucrarile sa fie finalizate cu succes, in conformitate cu legislatia în vigoare.
Lucrarile realizate prin proiect pentru care s-au asigurat serviciile de asistenta tehnica pentru supervizare au fost:
  • Construirea a 2 statii de sortare în Brezoi si Râureni.
  • Închiderea a 2 depozite neconforme in Calimanesti si Dragasani.
Serviciile de asistenta tehnica pentru supervizare au cuprins si contractele de furnizare:
  • Achizitionarea de echipamente de colectare a deseurilor, judetul Vâlcea
  • Achizitionarea echipamentelor pentru statia de compostare din Râureni, judetul Vâlcea.
Sursa de finantare: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin POS Mediu 2007-2013, bugetul de stat si bugetul local
 
Beneficiar: Consiliul Judetean Valcea

 


managementul deseurilor
Asistenta tehnica privind supervizarea contractelor aferente Sistemului de management integrat al deseurilor in Judetul Prahova (partener)
mai 2014 - august 2019

Obiectivele contractului:
Asistenta tehnica specifica in supervizarea executiei lucrarilor si furnizarii de echipamente:  asigurarea executiei cu succes a lucrarilor si implementarea cu succes a proiectului, asigurand in acelasi timp respectarea standardelor din legislatia nationala si europeana privind executia lucrarilor si protectia mediului.

Obiectivele specifice au fost urmatoarele:
-
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor astfel incat sa se asigure un nivel inalt de calitate a lucrarilor in conformitate cu prevederile legale, in special cu Legea 10/1995 a Calitatii in Constructii si cu alte reglementari in vigoare;
-
Monitorizarea si supravegherea lucrarilor de constructii in conformitate cu prevederile legale, in special cu Legea 10/1995 a Calitatii in Constructii, cu Ordinul ISC 1496/2011, si cu alte reglementari in vigoare;
- Asigurarea unor constructii si lucrari de o inalta calitate tehnica, tehnologica si cu incadrarea in valorile contractuale incheiate si in bugetul aprobat al proiectului, cu personal profesionist, autorizat si cu experienta in implementarea proiectelor in infrastructura de mediu si in managementul deseurilor;

• Asigurarea receptiei bunurilor si echipamentelor, realizarea probelor tehnologice si punerea in functiune a capacitatilor de productie, a receptiilor la terminarea lucrarilor in conformitate cu reglementarile in vigoare;


 
 

• Asigurarea realizarii de catre Contractori a remedierilor si atingerea nivelelor de performanta si a exigentelor de calitate stabilite prin proiect atat in faza de constructie, cat si pe perioada de notificare a defectelor (in perioada de garantie).

Sursa de finantare: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin POS Mediu 2007-2013, POIM 2014-2020, bugetul de stat si bugetul local
 
Beneficiar: Consiliul Judetean Prahova
 
 


Supervizarea lucrarilor de constructii din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba” (lider de asociere)
aprilie 2014 - iunie 2020

Obiectivele contractului:
Asistenta tehnica specifica in supervizarea executiei lucrarilor si furnizarii de echipamente, constand in supervizarea lucrarilor de constructii din cadrul proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Alba”.
Contracte de lucrari supervizate:
Contract de lucrari 1: Construirea Centrului de management integrat al deseurilor (depozit de deseuri, statie de sortare, statie de tratare mecanico-biologica) Galda de Jos, judetul Alba (executie pentru depozit si proiectare si executie pentru statia de sortare si statia de tratare mecano-biologica)
Contract de lucrari 2: Inchiderea depozitelor neconforme de deseuri din mediul urban din Judetul Alba (proiectare si executie)
Contract de lucrari 3: Construirea a doua statii de transfer deseuri in judetul Alba
  
Lot 1 – Lucrari de constructie (proiectare si executie)
   Lot 2 – Furnizare de echipamentemanagementul deseurilor  

Sursa de finantare: Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin POS Mediu 2007-2013, POIM 2014-2020, bugetul de stat si bugetul local
 
Beneficiar: Consiliul Judetean Alba

 

 
proiectare

PROIECTARE

Conform Hotararii de Guvern nr. 907/2016, documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice ...

 
consultanta

CONSULTANTA

Proiect Consulting SRL ofera clientilor si potentialilor clienti consultanta in diverse stadii ale proiectului de investitii, de la definirea temei de proiectare, pana la receptionarea obiectivului final.

 
supervizare

SUPERVIZARE LUCRARI

Activitatea de supervizare a lucrarilor este o parte componenta a activitatii de consultanta in domeniul

 
management

MANAGEMENT DE PROIECT

Caracteristicle strategiei noastre de management de proiect sunt: