Management de proiect

management de proiect

Caracteristicle strategiei noastre de management de proiect sunt:

I. Proces activ de management, prin echipa de proiect
In activitatea de zi cu zi definim conceptul de succes al proiectului prin reactiile Clientului nostru, prin atitudinile sale si prin aprecierile sale privind succesul proiectului. De aceea, pentru a oferi un proiect de succes, definim o echipa de proiect dedicata, cu experienta dovedita in organizarea, coordonarea si implementarea de proiecte, cu cunostinte actuale de management de proiect, dar si cu competente tehnice, legate de domeniul specific al proiectului.
Echipa de proiect se va implica in mod activ in desfasurarea fiecarei activitati, colaborand in permanenta cu toate partile interesate in proiect si incercand sa previzioneze si sa previna orice potentiala situatie problematica.
Procesul activ de management presupune dedicare, implicare si participare in desfasurarea fiecarei activitati, monitorizare, evaluare si control cu privire la realizarea rezultatelor propuse si o comunicare continua cu toate partile interesate.
 
II. Competenta profesionala a echipei de proiect
Competenta profesionala a echipei de proiect consta in totalitatea competentelor de project management si tehnice ale fiecaruia dintre membrii acesteia si in realizarea mixului potrivit de experienta si expertiza pentru fiecare faza a implementarii proiectului.
 III. Monitorizarea si evaluarea proiectului
Proiect Consulting SRL a decis ca monitorizarea si evaluarea implementarii proiectului sa se faca de catre toti expertii implicati in implementare, pentru a sesiza rapid orice problema si a lua masuri inainte ca aceasta sa devina serioasa.
Prezenta documentatie contine echipa de implementare a proiectului, conform cerintelor Caietului de sarcini, fiecare cu rolul si responsabilitatile sale, pentru a nu exista nici o problema in identificarea responsabililor privind realizarea fiecarei faze a proiectului.
Metodologia noastra abordeaza managementul de proiect prin prisma activitatilor de demarare a proiectului, pe care le consideram la fel de importante, daca nu chiar mai importante decat activitatile generale de management de proiect, intrucat de prima impresie si de prima intalnire cu Beneficiarul depinde buna desfasurare viitoare a proiectului.
 

Pregatirea documentatiilor pentru licitatii

Documentatiile pentru licitatii cuprind de regula un mare volum de documente (fisa de date, formulare, caiet de sarcini etc.), a caror elaborare trebuie facuta cu deosebita atentie inca de la bun inceput, pentru a preveni aparitia numeroaselor solicitari de clarificare si eventual a contestatiilor, care ar ingreuna foarte mult procesul de atribuire a contractului.