Constructii civile si industriale

Elaborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Executie pentru Spitalul Regional de Urgenta Iasi, asistenta tehnica din partea proiectantului
(membru in Asocierea condusa de Studio Altieri s.p.a.)

martie 2022 - prezent

Spitalul Regional de Urgenta Iasi este situat in zona de Nord-Est a municipiului Iasi si are o suprafata totala de 120.000 mp. Spitalul va avea 9 etaje si un număr total de 850 de paturi.
Face parte dintr-un complex de constructii care include o parcare subterana independenta, pe doua nivele, precum si mai multe cladiri tehnice. Pe langa ambulatoriul integrat, sectiile de diagnostic si tratament si saloanele organizate in turnurile supraterane, spitalul mai include spatii de invatamant si un auditorium, precum si un heliport situat pe acoperisul cladirii, in relatie directa cu spatiile medicale.

Activitati principale:
- elaborarea Proiectului tehnic de execuție si a detaliilor de executie;
- pregatirea tuturor documentelor care urmeaza a fi depuse la toate autoritatile competente si obtinerea tuturor avizelor si aprobarilor necesare mentionate in Certificatul de Urbanism;
- elaborarea documentației de atribuire pentru achizitia lucrarilor de construire, a echipamentelor medicale si a dotarilor;
- acordarea de asistenta tehnica pe toata durata de derulare a lucrarilor si pana la Receptia Finala a Lucrarilor, inclusiv prin participarea in cadrul etapelor determinante de executie a lucrarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare si a cerințelor Beneficiarului;
- elaborarea Programului de urmarire a comportarii lucrarii in timp;
- participarea la elaborarea Cartii tehnice a constructiei;
- pregatirea documentelor necesare pentru aprobarea investitiei conform Legii nr. 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

Beneficiar: Ministerul Sanatatii / Agentia Nationala pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Sanatate
Sursa de finantare: Banca Europeana de Investitii, Guvernul Romaniei

Studii complete de fezabilitate pentru trei Spitale regionale în Iași, Cluj și Craiova (subcontractant)
iulie 2017 – septembrie 2019

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a sprijini autoritatile romane in pregatirea proiectului privind construirea a trei spitale regionale de urgenta in Iasi, Cluj-Napoca si Craiova.
Obiectivul specific a fost elaborarea unui set complet si actualizat de documente necesare obtinerii aprobarii Comisiei Europene pentru cofinantarea constructiei celor trei spitale regionale din Fondurile ESI, inclusiv:
- Planuri functionale care definesc, printre altele, cerintele detaliate privind spatiul si aranjamentele departamentelor medicale bazate pe nevoile medicale reale si luand in considerare cele mai bune practici internationale;
- Proiecte de arhitectura bazate pe planurile functionale revizuite si studiile preliminare privind amplasamentele reale din Iasi, Cluj-Napoca si Craiova;
- Studii complete de fezabilitate necesare pentru Aplicatiile de finantare din fondurile ESI ;
- Aplicatii de finantare din fonduri SIE.

Implicarea companiei s-a materializat prin elaborarea unor documentatii tehnice si acordarea de sprijin pentru realizarea altor documentatii necesare, fiind responsabila pentru elaborarea:

  • Studiilor geotehnice, hidrogeotehnice (acolo unde a fost cazul),
  • Studiilor topografice,
  • Studiilor de trafic,
  • Studiilor privind impactul asupra mediului si studii climatice,
  • Studii privind eficienta energetica.

Beneficiar : Ministerul Sanatatii
Sursa de finantare: Banca Europeana de Investitii

 
 
Servicii de consultanta necesare finalizarii Proiectului ,,Reabilitarea Infrastructurii Educationale din Bucuresti” (subcontractant)
august 2013 – august 2015


Obiectivele contractului:
Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de reabilitare a aproximativ 100 de scoli si gradinite din Bucuresti.

Beneficiar: Primaria Municipiului Bucuresti
Sursa de finantare: Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, bugetul local
Elaborare studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de executie, Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire aferente obiectivului „Centru de afaceri multifunctional Lumina Verde”, Asistenta tehnica (contractant unic)
Proiectare: octombrie 2010 – ianuarie 2011
Asistenta : 18 luni din ianuarie 2014

Obiectivele contractului:
Proiectare si acordarea de asistenta tehnica din partea proiectantului pentru realizarea cu succes a proiectului „Centru de afaceri multifunctional Lumina Verde”.

Obiectivele specifice sunt impartite pe etape :
- Etapa I: Studiul de fezabilitate (inclusiv studiul topografic fara aviz OCPI, studiul geotehnic,
Analiza Cost—Beneficiu, obtinere CU, avize si acorduri impuse in CU,
- Etapa II: PT + CS, DDE, DTAC, Studiu topo vizat OCPI:
- Asistenta tehnica aferenta documentatiei tehnice realizate pe toata perioada de implementare a proiectului


Beneficiar: Consiliul Judetean Prahova
Sursa de finantare: Programul Operational Regional si bugetul local

 

Spital GRAL Medical (contractant unic)
2011


Obiectivele contractului:
Proiectarea unor sectii ale spitalului.


Sursa de finantare: fonduri private
Beneficiar: GRAL Medical